FAQs Complain Problems

समाचार:

सूचना तथा समाचार

Invitation of online bids for construction of incomplete Domukha swimming Pool and Children Park

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाइल अथवा मिति २०७७/१२/२४ गतेकाे हिमालय टाइम्स हेर्नुहोला ।

अमिन सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारी तथा दरखास्त फारमकाे लागि  संलग्न फाइल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the construction of incomplete ward number 7 ward office building

थप जानकारीकाे लागि संलग्न फाईल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the supply and delivery of different size gabion box

थप जानकारीकाे लागि स‌ंलग्न फाइल अथाव मिति २०७७/१२/१३ गतेकाे इजलास दैनिक हेर्नुहोला ।

Pages