FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

हेल्थ असिष्टेन्ट, स्टाफ नर्स तथा कार्यालय सहयोगी करार सेवा लिने सम्बन्धमा ।

यस नगरपालिका स्थित आधारभुत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्न करार सेवा लिने सम्बन्धमा ।

नरपालिकाबाट स्वकृत दरखास्त फारम यसै साथ संलग्न गरिएको छ ।

Online ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Online Bids (Sealed Quotation)

थप जानकारीकाे लागि मिति २०७६्/०२/१५ गतेकाे काराेवार दैनिक हेर्नुहाेला ।

Online ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Online Bids (Sealed Quotation)

थप जानकारीकाे लागि मिति २०७६्/०२/१५ गतेकाे राजधानी दैनिक हेर्नुहाेला ।

Online ठेक्का सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

Invitation for Online Bids (Sealed Quotation)

Second Notice

थप जानकारीकाे लागि मिति २०७६्/०२/१४ गतेकाे राजधानी दैनिक हेर्नुहाेला ।

Online ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Online Bids (Sealed Quotation) for the following contract .

थप जानकारीकाे लागि मिति २०७६्/०२/१२ गतेकाे अन्नपुर्ण दैनिक हेर्नुहाेला ।

Online ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Online Bids (Sealed Quotation) for the following contract .

थप जानकारीकाे लागि मिति २०७६्/०२/०५ गतेकाे लाेकतन्त्र पाेष्ट हेर्नुहाेला ।

Online ठेक्का सम्बन्धी सूचना ।

Invitation for Online Bids(Sealed Quotation) for the following Contract .

थप जानकारीकाे लागि मिति २०७६/०१/२७ गतेको नेपाल समाचारपत्र हेर्नुहोला।

Pages