सूचना तथा समाचार

शिवसताक्षी नगरपालिका भित्रका दुई विद्यालयहरुमा नि.मा र प्रा.वि तथा विद्यालय सहयोगी करारमा शिक्षक तथा कर्मचारीको विज्ञापन प्रकाशन सम्बन्धमा

नतिजा प्रकाशित गरिएको सम्बन्धमा ।

यस नगरपालिकाले विज्ञापन नं. ०७-०७४/७५ (ल्याब असिस्टेन्ट) ०८-०७४/७५ (रेडियोग्राफर) ०९-०७४/७५ (पशु स्वास्थ्य जेटिए (ना.प्रा.स)) का लागि भएको मौखिक अन्तरवार्तामा सहभागी उम्मेदवारहरु मध्येवाट सफल र बैकल्पिक उम्मेदवारहरुको नाम निम्न अनुशार रहेको छ ।

 

Pages