FAQs Complain Problems

शशर्त अनुदान तर्फको साना सिचाई मोटर जडान आयोजना संचालन गर्न प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

थप जानकारीको लागि attach गरिएको file अथवा नगरपालिकाको मोबाईल App मा हेर्नुहोला ।