नगर परिचय

स्थानिय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा ८० मा भएको व्यवस्था बमोजिम नेपाल सरकारको मिति २०७१ मंसिर १६ गतेको निर्णयानुसार झापा जिल्लाका साविकका सतासीधाम र शिवगंज गाउँ विकास समितिलाई गाभी यस शिवसताक्षी नगरपालिकाको गठन भएको थियाे  ।  पुन २०७३ फाल्गुन २७ गते नेपाल राजपत्रमा स्थानीय तहकाे ब्यवस्था लागु भए पश्चातसाविकका धरमपुर र पाचगाछी गाउ विकास समिति गाभिएकाे छ । नगरपालिकाको केन्द्र शिवसताक्षी वडा न. ७ ब्याङ्डाँडामा छ । नगरपालिकालाई ९ वटा वडामा विभाजन गरिएको छ । नेपालकाे सम्विधानमा भएकाे व्यवस्थाअनुसार शिवसताक्षी नगरपालिका एक अविच्छिन्न उत्तराधिकारबाला स्वशासित र सङ्गठित संस्था हो । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्छ । नगरपालिकाले व्यक्तिसरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न र सो उपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्न सक्छ । नगर कार्यविभाजन नियमावली २०७४,  लगायत प्रचलित ऐन नियम बमोजिम यस नगरपालिकाका काम कारवाहीहरु संचालित र व्यवस्थित गरिएको छ ।

Pages