FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

बोलपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

थप जानकारीको लागि संलग्न गरिएकाे फाईल हेर्नुहोला ।

Invitation for quotations for the construction of Dudamari to Hawaldar chowk Blacktop Rod Phase II

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाईल हर्नुहोला ।

Notice for opening of financial proposal

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हेर्नुहोला ।

आर्थिक प्रस्ताव खोल्ने बारेकाे सूचना ।

थप जानकारीकाे लागि संलग्न गरिएकाे फाइल हेर्नुहोला ।

Pages